× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
قوطی شفاف
بسته های گیاهان خالص
 • گل گاو زبان - 20 گرم گل گاو زبان - 20 گرم

      گل گاو زبان - 20 گرم

  98,00092,000 تومان

 • گرانول زنجبیل - 190گرمگرانول زنجبیل - 190گرم

      گرانول زنجبیل - 190گرم

  112,000106,000 تومان

 • گرانول دارچین - 170 گرمگرانول دارچین - 170 گرم

      گرانول دارچین - 170 گرم

  92,00084,000 تومان

 • گرانول زردچوبه - 190 گرمگرانول زردچوبه - 190 گرم

      گرانول زردچوبه - 190 گرم

  58,00052,000 تومان

 • چای سبز سنچا - 80 گرمچای سبز سنچا - 80 گرم

      چای سبز سنچا - 80 گرم

  94,00086,000 تومان

 • چای اولانگ - 110 گرمچای اولانگ - 110 گرم

      چای اولانگ - 110 گرم

  96,00084,000 تومان

 • گلبرگ رز - 22 گرمگلبرگ رز - 22 گرم

      گلبرگ رز - 22 گرم

  62,00054,000 تومان

 • چای سبز - 100 گرمچای سبز - 100 گرم

      چای سبز - 100 گرم

  86,00078,000 تومان

 • چای سفید - 30 گرمچای سفید - 30 گرم

      چای سفید - 30 گرم

  96,00086,000 تومان

 • گل همیشه بهار - 30 گرمگل همیشه بهار - 30 گرم

      گل همیشه بهار - 30 گرم

  76,00062,000 تومان

 • لمونگرس - 30 گرملمونگرس - 30 گرم

      لمونگرس - 30 گرم

  86,00078,000 تومان

 • گوجی بری - 150 گرمگوجی بری - 150 گرم

      گوجی بری - 150 گرم

  198,000182,000 تومان