اطلاعات تماس


کارخانه

  آدرس: شهرک صنعتى بزرگ شیراز، میدان پژوهش، پژوهش شمالى، خیابان ٢۵٨
  تلفن:  09179099951  

 تلفن :07136215245

ارتباط مستقیم و ثبت شکایات