× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای سیاه
 • چای ماسالاچای ماسالا

      چای ماسالا

  106,000 تومان

 • دمنوش روددمنوش رود

      دمنوش رود

  110,000 تومان

 • دمنوش ماه عسلدمنوش ماه عسل

      دمنوش ماه عسل

  110,000 تومان

 • رز ایرانیرز ایرانی

      رز ایرانی

  110,000 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 9 عددیدمنوش ماه عسل - 9 عددی

      دمنوش ماه عسل - 9 عددی

  108,000 تومان

 • دمنوش سیب دارچین - 14 عددیدمنوش سیب دارچین - 14 عددی

      دمنوش سیب دارچین - 14 عددی

  106,00098,000 تومان

 • دمنوش چای سیاه هل - 100 گرمدمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

      دمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

  328,000310,000 تومان

 • دمنوش چای مراکشی - 100 گرمدمنوش چای مراکشی - 100 گرم

      دمنوش چای مراکشی - 100 گرم

  188,000176,000 تومان

 • دمنوش چای مراکشی  - 21 عدددمنوش چای مراکشی  - 21 عدد

      دمنوش چای مراکشی - 21 عدد

  148,000128,000 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 120 گرم دمنوش ماه عسل - 120 گرم

      دمنوش ماه عسل - 120 گرم

  322,000312,000 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 21 عدددمنوش ماه عسل - 21 عدد

      دمنوش ماه عسل - 21 عدد

  198,000188,000 تومان

 • دمنوش رز ایرانی - 100 گرمدمنوش رز ایرانی - 100 گرم

      دمنوش رز ایرانی - 100 گرم

  238,000228,000 تومان