× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای سیاه
 • دمنوش ماه عسل - 9 عددیدمنوش ماه عسل - 9 عددی

      دمنوش ماه عسل - 9 عددی

  108,000 تومان

 • دمنوش سیب دارچین - 14 عدددمنوش سیب دارچین - 14 عدد

      دمنوش سیب دارچین - 14 عدد

  82,00078,000 تومان

 • دمنوش چای سیاه هل - 100 گرمدمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

      دمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

  246,000228,000 تومان

 • دمنوش چای مراکشی - 100 گرمدمنوش چای مراکشی - 100 گرم

      دمنوش چای مراکشی - 100 گرم

  138,000128,000 تومان

 • دمنوش چای مراکشی  - 21 عدددمنوش چای مراکشی  - 21 عدد

      دمنوش چای مراکشی - 21 عدد

  106,00096,000 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 120 گرم دمنوش ماه عسل - 120 گرم

      دمنوش ماه عسل - 120 گرم

  248,000226,000 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 21 عدددمنوش ماه عسل - 21 عدد

      دمنوش ماه عسل - 21 عدد

  152,000129,200 تومان

 • دمنوش رز ایرانی - 100 گرمدمنوش رز ایرانی - 100 گرم

      دمنوش رز ایرانی - 100 گرم

  182,000154,000 تومان