× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای سیاه
 • دمنوش سیب دارچین - 14 عدددمنوش سیب دارچین - 14 عدد

      دمنوش سیب دارچین - 14 عدد

  72,000 تومان

 • دمنوش چای سیاه هل - 100 گرمدمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

      دمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

  198,000178,200 تومان

 • دمنوش چای مراکشی - 100 گرمدمنوش چای مراکشی - 100 گرم

      دمنوش چای مراکشی - 100 گرم

  96,000 تومان

 • دمنوش چای مراکشی  - 21 عدددمنوش چای مراکشی  - 21 عدد

      دمنوش چای مراکشی - 21 عدد

  82,000 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 120 گرم دمنوش ماه عسل - 120 گرم

      دمنوش ماه عسل - 120 گرم

  195,000175,500 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 21 عدددمنوش ماه عسل - 21 عدد

      دمنوش ماه عسل - 21 عدد

  115,000103,500 تومان

 • دمنوش رز ایرانی - 100 گرمدمنوش رز ایرانی - 100 گرم

      دمنوش رز ایرانی - 100 گرم

  148,000140,600 تومان