× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای گیاهی
 • دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرمدمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

      دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

  98,00088,200 تومان

 • دمنوش نعنا فلفلی -14 عدددمنوش نعنا فلفلی -14 عدد

      دمنوش نعنا فلفلی -14 عدد

  52,00041,600 تومان

 • دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرمدمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

      دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

  82,00073,800 تومان

 • دمنوش زاگرس - 90 گرمدمنوش زاگرس - 90 گرم

      دمنوش زاگرس - 90 گرم

  138,000124,200 تومان

 • دمنوش زاگرس - 21 عدددمنوش زاگرس - 21 عدد

      دمنوش زاگرس - 21 عدد

  68,00061,200 تومان

 • دمنوش رویای شبانه - 100 گرمدمنوش رویای شبانه - 100 گرم

      دمنوش رویای شبانه - 100 گرم

  245,000196,000 تومان

 • دمنوش چای لیمو - 75 گرمدمنوش چای لیمو - 75 گرم

      دمنوش چای لیمو - 75 گرم

  108,00081,000 تومان

 • دمنوش چای لیمو - 21 عدددمنوش چای لیمو - 21 عدد

      دمنوش چای لیمو - 21 عدد

  66,00052,800 تومان

 • دمنوش باغ راز  - 100 گرمدمنوش باغ راز  - 100 گرم

      دمنوش باغ راز - 100 گرم

  310,000279,000 تومان

 • دمنوش باغ راز - 21 عدددمنوش باغ راز - 21 عدد

      دمنوش باغ راز - 21 عدد

  152,000136,800 تومان

 • دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

      دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

  110,00099,000 تومان

 • دمنوش لمونگرس زنجبیل - 21 عدددمنوش لمونگرس زنجبیل - 21 عدد

      دمنوش لمونگرس زنجبیل - 21 عدد

  68,00061,200 تومان