× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
پک هدیه
 • پک هدیه آرامشپک هدیه آرامش

      پک هدیه آرامش

  370,000332,000 تومان

 • پک هدیه انواع چای پک هدیه انواع چای

      پک هدیه انواع چای

  368,000350,000 تومان

 • پک هدیه ویژه پک هدیه ویژه

      پک هدیه ویژه

  396,000365,000 تومان