بسته های گیاهان خالص
 • سنچا

      سنچا

  72,00064,800 تومان

 • چای اولانگ

      چای اولانگ

  74,00066,600 تومان

 • گلبرگ رز

      گلبرگ رز

  40,00036,000 تومان

 • چای سبز

      چای سبز

  62,00055,800 تومان

 • چای سفید

      چای سفید

  60,00054,000 تومان

 • گل همیشه بهار

      گل همیشه بهار

  50,00045,000 تومان

 • لمونگرس

      لمونگرس

  65,00058,500 تومان

 • گوجی بری

      گوجی بری

  152,000136,800 تومان

 • شبدر قرمز

      شبدر قرمز

  56,00050,400 تومان

 • چای سبز جاسمین

       چای سبز جاسمین

  74,00066,600 تومان

 • اسطوخدوس فرانسوی

       اسطوخدوس فرانسوی

  196,000176,400 تومان

 • بابونه

      بابونه

  52,00046,800 تومان