× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
 • آویشن برگ - 40 گرم آویشن برگ - 40 گرم

      آویشن برگ - 40 گرم

  90,00081,000 تومان

 • گل گاو زبان - 20 گرم گل گاو زبان - 20 گرم

      گل گاو زبان - 20 گرم

  68,00061,200 تومان

 • گرانول زنجبیل - 190گرمگرانول زنجبیل - 190گرم

      گرانول زنجبیل - 190گرم

  78,00070,200 تومان

 • گرانول دارچین - 170 گرمگرانول دارچین - 170 گرم

      گرانول دارچین - 170 گرم

  68,00061,200 تومان

 • گرانول زردچوبه - 190 گرمگرانول زردچوبه - 190 گرم

      گرانول زردچوبه - 190 گرم

  42,00037,800 تومان

 • پک هدیه آرامشپک هدیه آرامش

      پک هدیه آرامش

  290,000261,000 تومان

 • پک هدیه انواع چای پک هدیه انواع چای

      پک هدیه انواع چای

  240,000216,000 تومان

 • پک هدیه ویژه پک هدیه ویژه

      پک هدیه ویژه

  290,000 تومان

 • روح افزا - 145 گرمروح افزا - 145 گرم

      روح افزا - 145 گرم

  240,000228,000 تومان

 • چای سبز سنچا - 80 گرمچای سبز سنچا - 80 گرم

      چای سبز سنچا - 80 گرم

  72,00064,800 تومان

 • چای اولانگ - 110 گرمچای اولانگ - 110 گرم

      چای اولانگ - 110 گرم

  74,00066,600 تومان

 • گلبرگ رز - 22 گرمگلبرگ رز - 22 گرم

      گلبرگ رز - 22 گرم

  40,00036,000 تومان