× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
جعبه
 • پک هدیه آرامشپک هدیه آرامش

      پک هدیه آرامش

  290,000261,000 تومان

 • پک هدیه انواع چای پک هدیه انواع چای

      پک هدیه انواع چای

  240,000216,000 تومان

 • پک هدیه ویژه پک هدیه ویژه

      پک هدیه ویژه

  250,000210,000 تومان

 • دمنوش بابونه - 14 عدددمنوش بابونه - 14 عدد

      دمنوش بابونه - 14 عدد

  56,00044,800 تومان

 • دمنوش سیب دارچین - 14 عدددمنوش سیب دارچین - 14 عدد

      دمنوش سیب دارچین - 14 عدد

  56,00050,400 تومان

 • دمنوش چای سفید به لیمو - 14 عدددمنوش چای سفید به لیمو - 14 عدد

      دمنوش چای سفید به لیمو - 14 عدد

  62,00049,600 تومان

 • چای سبز معطر - 14 عددچای سبز معطر - 14 عدد

      چای سبز معطر - 14 عدد

  56,00044,800 تومان

 • دمنوش نعنا فلفلی -14 عدددمنوش نعنا فلفلی -14 عدد

      دمنوش نعنا فلفلی -14 عدد

  52,00041,600 تومان