× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
پاکت کوچک
 • دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرمدمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

      دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

  138,000 تومان

 • دمنوش فرش قرمز دمنوش فرش قرمز

      دمنوش فرش قرمز

  48,00028,800 تومان

 • دمنوش چای ترش جاسمیندمنوش چای ترش جاسمین

      دمنوش چای ترش جاسمین

  62,00045,000 تومان

 • دمنوش پروانه قرمز دمنوش پروانه قرمز

      دمنوش پروانه قرمز

  62,00045,000 تومان

 • دمنوش اولانگ سبزدمنوش اولانگ سبز

      دمنوش اولانگ سبز

  72,00052,000 تومان