× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
پاکت کوچک
  • تست

        تست

    قابل سفارش

  • دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرمدمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

        دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

    138,000128,000 تومان

  • دمنوش فرش قرمز دمنوش فرش قرمز

        دمنوش فرش قرمز

    48,00028,800 تومان

  • دمنوش چای ترش جاسمیندمنوش چای ترش جاسمین

        دمنوش چای ترش جاسمین

    62,00045,000 تومان

  • دمنوش پروانه قرمز دمنوش پروانه قرمز

        دمنوش پروانه قرمز

    62,00045,000 تومان

  • دمنوش اولانگ سبزدمنوش اولانگ سبز

        دمنوش اولانگ سبز

    72,00052,000 تومان