× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای گیاهی
 • دمنوش چای عشاقدمنوش چای عشاق

      دمنوش چای عشاق

  110,000 تومان

 • لمونگرس زنجبیللمونگرس زنجبیل

      لمونگرس زنجبیل

  106,000 تومان

 • دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرمدمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

      دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

  182,000172,000 تومان

 • دمنوش نعنا فلفلی -14 عددیدمنوش نعنا فلفلی -14 عددی

      دمنوش نعنا فلفلی -14 عددی

  106,00098,000 تومان

 • دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرمدمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

      دمنوش شیر زردچوبه - 100 گرم

  138,000 تومان

 • دمنوش زاگرس - 90 گرمدمنوش زاگرس - 90 گرم

      دمنوش زاگرس - 90 گرم

  280,000268,000 تومان

 • دمنوش زاگرس - 21 عدددمنوش زاگرس - 21 عدد

      دمنوش زاگرس - 21 عدد

  164,000152,000 تومان

 • دمنوش رویای شبانه - 100 گرمدمنوش رویای شبانه - 100 گرم

      دمنوش رویای شبانه - 100 گرم

  388,000365,000 تومان

 • دمنوش چای لیمو - 75 گرمدمنوش چای لیمو - 75 گرم

      دمنوش چای لیمو - 75 گرم

  258,000248,000 تومان

 • دمنوش چای لیمو - 21 عدددمنوش چای لیمو - 21 عدد

      دمنوش چای لیمو - 21 عدد

  148,000138,000 تومان

 • دمنوش باغ راز  - 100 گرمدمنوش باغ راز  - 100 گرم

      دمنوش باغ راز - 100 گرم

  482,000460,000 تومان

 • دمنوش باغ راز - 21 عدددمنوش باغ راز - 21 عدد

      دمنوش باغ راز - 21 عدد

  248,000238,000 تومان