× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
پک هدیه
 • پک هدیه آرامشپک هدیه آرامش

      پک هدیه آرامش

  290,000261,000 تومان

 • پک هدیه انواع چای پک هدیه انواع چای

      پک هدیه انواع چای

  240,000216,000 تومان

 • پک هدیه ویژه پک هدیه ویژه

      پک هدیه ویژه

  250,000210,000 تومان