× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای سبز
 • چای سبز معطر - 14 عددچای سبز معطر - 14 عدد

      چای سبز معطر - 14 عدد

  56,00044,800 تومان

 • چای سبز شکوفنده ( بلومینگ ) - 8 عددچای سبز شکوفنده ( بلومینگ ) - 8 عدد

      چای سبز شکوفنده ( بلومینگ ) - 8 عدد

  200,000180,000 تومان

 • دمنوش جاسمین رز - 100 گرمدمنوش جاسمین رز - 100 گرم

      دمنوش جاسمین رز - 100 گرم

  108,00097,200 تومان

 • دمنوش جاسمین رز - 21 عدددمنوش جاسمین رز - 21 عدد

      دمنوش جاسمین رز - 21 عدد

  68,00061,200 تومان

 • دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 85 گرمدمنوش بعد از ظهر آسیایی - 85 گرم

      دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 85 گرم

  120,000108,000 تومان

 • دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 21 عدددمنوش بعد از ظهر آسیایی - 21 عدد

      دمنوش بعد از ظهر آسیایی - 21 عدد

  74,00059,200 تومان

 • دمنوش دره سبز - 120 گرمدمنوش دره سبز - 120 گرم

      دمنوش دره سبز - 120 گرم

  92,00082,800 تومان

 • دمنوش دره سبز  - 21 عدددمنوش دره سبز  - 21 عدد

      دمنوش دره سبز - 21 عدد

  68,00054,400 تومان

 • دمنوش پونه سبز - 90 گرمدمنوش پونه سبز - 90 گرم

      دمنوش پونه سبز - 90 گرم

  110,00099,000 تومان

 • دمنوش پونه سبز - 21 عدددمنوش پونه سبز - 21 عدد

      دمنوش پونه سبز - 21 عدد

  88,00070,400 تومان

 • دمنوش چای سبز اسطوخودوس - 100 گرمدمنوش چای سبز اسطوخودوس - 100 گرم

      دمنوش چای سبز اسطوخودوس - 100 گرم

  150,000135,000 تومان

 • دمنوش اولانگ سبزدمنوش اولانگ سبز

      دمنوش اولانگ سبز

  56,00033,600 تومان