× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
 • دمنوش ماه عسل - 9 عددیدمنوش ماه عسل - 9 عددی

      دمنوش ماه عسل - 9 عددی

  108,000 تومان

 • گل گاو زبان - 20 گرم گل گاو زبان - 20 گرم

      گل گاو زبان - 20 گرم

  98,00092,000 تومان

 • گرانول زنجبیل - 190گرمگرانول زنجبیل - 190گرم

      گرانول زنجبیل - 190گرم

  112,000106,000 تومان

 • گرانول دارچین - 170 گرمگرانول دارچین - 170 گرم

      گرانول دارچین - 170 گرم

  92,00084,000 تومان

 • گرانول زردچوبه - 190 گرمگرانول زردچوبه - 190 گرم

      گرانول زردچوبه - 190 گرم

  58,00052,000 تومان

 • تست

      تست

  قابل سفارش

 • پک هدیه آرامشپک هدیه آرامش

      پک هدیه آرامش

  370,000332,000 تومان

 • پک هدیه انواع چای پک هدیه انواع چای

      پک هدیه انواع چای

  368,000350,000 تومان

 • پک هدیه ویژه پک هدیه ویژه

      پک هدیه ویژه

  396,000365,000 تومان

 • روح افزا - 145 گرمروح افزا - 145 گرم

      روح افزا - 145 گرم

  372,000352,000 تومان

 • چای سبز سنچا - 80 گرمچای سبز سنچا - 80 گرم

      چای سبز سنچا - 80 گرم

  94,00086,000 تومان

 • چای اولانگ - 110 گرمچای اولانگ - 110 گرم

      چای اولانگ - 110 گرم

  96,00084,000 تومان