× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
قوطی فلزی بزرگ
چای گیاهی
 • دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرمدمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

      دمنوش نعنا فلفلی - 90 گرم

  248,000238,000 تومان

 • دمنوش زاگرس - 90 گرمدمنوش زاگرس - 90 گرم

      دمنوش زاگرس - 90 گرم

  350,000342,000 تومان

 • دمنوش رویای شبانه - 100 گرمدمنوش رویای شبانه - 100 گرم

      دمنوش رویای شبانه - 100 گرم

  485,000 تومان

 • دمنوش لمونگرس بابونه - 90 گرمدمنوش لمونگرس بابونه - 90 گرم

      دمنوش لمونگرس بابونه - 90 گرم

  288,000282,000 تومان

 • دمنوش بابونه اسطوخودوس - 90 گرمدمنوش بابونه اسطوخودوس - 90 گرم

      دمنوش بابونه اسطوخودوس - 90 گرم

  508,000498,000 تومان

 • دمنوش پوست ابریشمی - 100 گرمدمنوش پوست ابریشمی - 100 گرم

      دمنوش پوست ابریشمی - 100 گرم

  395,000388,000 تومان