به باشگاه مشتریان فلوریست خوش آمدید 

با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست می توانید از کلیه فعالیت های خود در وب سایت امتیاز کسب کرده و از تخفیف های فوق العاده و جوایز نقدی و غیر نقدی برخوردار شوید.

در زیر به امتیازات هرنوع کاربر اشاره می گردد:

کاربر Bronze :

·        پس از عضویت در سایت شما کاربر Bronze خواهید بود.


کاربر Silver  :

·        پس از کسب 1000  امتیاز شما کاربر Silver  خواهید شد.

·        در کاربر Silver   شما دارای 10% تخفیف همیشگی در تمامی خریدهای خود خواهید بود.

·        پس از ارتقا به Silver   مبلغ 40000 تومان اعتبار کاربری شما شارژ می گردد و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده کنید.


کاربر Gold :

·        پس از کسب 2500 امتیاز از وب سایت و همچنین حداقل خرید 1 نفر از افرادی که توسط شما به سایت معرفی شده و عضو شده اند شما کاربر Gold خواهید شد.

·        در کاربر Gold   شما دارای 15%  تخفیف همیشگی در تمامی خریدهای خود خواهید بود.

·        پس از ارتقا بهGold   مبلغ  60000 تومان اعتبار کاربری شما شارژ می گردد و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده کنید.

·        پس از ارتقا به Gold تمامی ارسال خریدهای شما از سایت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

·        پس از ارتقا به Gold یک هدیه اختصاصی از فلوریست دریافت خواهید کرد.

 

کاربر Green Diamond :

·        پس از کسب 8000  امتیاز از  وب سایت و همچنین حداقل خرید  3 نفر از افرادی که توسط شما به سایت معرفی شده و عضو شده اند شما کاربر Green Diamond خواهید شد.

·        در کاربر Green Diamond   شما دارای 20%  تخفیف همیشگی در تمامی خریدهای خود خواهید بود.

·        پس از ارتقا به Green Diamond   مبلغ 150000 تومان اعتبار کاربری شما شارژ میگردد و می توانید در خرید های بعدی از آن استفاده کنید.

·        پس از ارتقا به Green Diamond تمامی ارسال خریدهای شما از سایت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

·        پس از ارتقا به Green Diamond یک هدیه اختصاصی از فلوریست دریافت خواهید کرد.

 

نحوه کسب امتیازات :

·        در صورت تکمیل پروفایل خود 18  امتیاز کسب خواهیدکرد.

·        به ازای خرید هرمحصول به ازای هر 1000  تومان 1 امتیاز کسب خواهید کرد.

·        به ازای خرید فرد معرفی شده توسط شما به ازای هر1000 تومان 1 امتیاز کسب خواهید کرد.

·        با ثبت امتیاز برای هرمحصول 1 امتیاز کسب خواهیدکرد .

·        با ثبت نظر برای هریک از محصولات 2 امتیاز کسب خواهید کرد .