× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
قوطی فلزی کوچک
چای سیاه
 • دمنوش چای سیاه هل - 100 گرمدمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

      دمنوش چای سیاه هل - 100 گرم

  328,000310,000 تومان

 • دمنوش چای مراکشی - 100 گرمدمنوش چای مراکشی - 100 گرم

      دمنوش چای مراکشی - 100 گرم

  188,000176,000 تومان

 • دمنوش ماه عسل - 120 گرم دمنوش ماه عسل - 120 گرم

      دمنوش ماه عسل - 120 گرم

  322,000312,000 تومان

 • دمنوش رز ایرانی - 100 گرمدمنوش رز ایرانی - 100 گرم

      دمنوش رز ایرانی - 100 گرم

  238,000228,000 تومان