× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
قوطی فلزی کوچک
چای گیاهی
 • دمنوش چای لیمو - 75 گرمدمنوش چای لیمو - 75 گرم

      دمنوش چای لیمو - 75 گرم

  258,000248,000 تومان

 • دمنوش باغ راز  - 100 گرمدمنوش باغ راز  - 100 گرم

      دمنوش باغ راز - 100 گرم

  482,000460,000 تومان

 • دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

      دمنوش لمونگرس زنجبیل - 100 گرم

  214,000200,000 تومان

 • دمنوش زندگی سبز - 85 گرمدمنوش زندگی سبز - 85 گرم

      دمنوش زندگی سبز - 85 گرم

  188,000178,000 تومان