× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
پک دیابت
 • دمنوش گل های قرمز - 21 عددیدمنوش گل های قرمز - 21 عددی

      دمنوش گل های قرمز - 21 عددی

  70,00056,000 تومان

 • دمنوش بهار پیور - 21 عدددمنوش بهار پیور - 21 عدد

      دمنوش بهار پیور - 21 عدد

  64,00057,600 تومان

 • دمنوش دره سبز  - 21 عدددمنوش دره سبز  - 21 عدد

      دمنوش دره سبز - 21 عدد

  68,00054,400 تومان

 • دمنوش پونه سبز - 21 عدددمنوش پونه سبز - 21 عدد

      دمنوش پونه سبز - 21 عدد

  88,00070,400 تومان