× با عضویت در باشگاه مشتریان فلوریست، از 10% تخفیف برخوردار شوید!
چای سفید
 • روح افزا - 145 گرمروح افزا - 145 گرم

      روح افزا - 145 گرم

  465,000452,000 تومان

 • دمنوش چای سفید به لیمو - 14 عددیدمنوش چای سفید به لیمو - 14 عددی

      دمنوش چای سفید به لیمو - 14 عددی

  142,000138,000 تومان

 • دمنوش شیراز - 21 عدددمنوش شیراز - 21 عدد

      دمنوش شیراز - 21 عدد

  210,000202,000 تومان

 • دمنوش سروناز - 21 عدددمنوش سروناز - 21 عدد

      دمنوش سروناز - 21 عدد

  198,000192,000 تومان

 • دمنوش نور سفید - 110 گرمدمنوش نور سفید - 110 گرم

      دمنوش نور سفید - 110 گرم

  196,000176,400 تومان